Best mead in the World

 

Svetový kongres včelárov APIMONDIA. Najlepšia medovina sveta je opäť zo Smoleníc! 

 

Nedávno sa v Montreale v Kanade uskutočnil svetový kongres včelárov – APIMONDIA. Zlatá medaila a titul Najlepšia medovina sveta putuje do Smoleníc historicky už druhýkrát, tentoraz za Klasickú medovinu.

Súčasťou kongresu včelárskych odborníkov bola i svetová súťaž medu a medoviny. Prostredníctvom viacerých výrobcov sa do súťaže zapojilo i Slovensko, pričom opätovne získalo historický úspech. Zo všetkých krajín získalo práve Slovensko najväčší počet ocenení a naviac opäť titul Najlepšej medoviny sveta. Malí slovenskí výrobcovia tak uspeli aj v konkurencii včelárskych veľmocí ako USA, Čína, Argentína, a ďalších veľkých včelárskych krajín.
Slovensko dlhodobo dominuje z hľadiska kvality medoviny i vo svetovom meradle. Slovenskí výrobcovia získavajú opakovane významné medzinárodné ocenenia za kvalitu produktov.

Súhrnná produkcia všetkých slovenských medovinárov však nedosahuje ani priemernú kapacitu jedného stredne veľkého vinárstva. Na Slovensku stále väčšina ľudí medovinu nepozná napriek jej stáročnej tradícii na našom území.

Apimondia je svetový vedecký kongres včelárov a zároveň názov svetovej federácie včelárov.

Svetový kongres Apimondia sa koná každé 2 roky, vždy na inom kontinente. Je najväčším podujatím svojho druhu.