Info k MEDOKVASU

Z dôvodu vývoja situácie sme nútení pri organizácii Letného Medokvasu 2020 pristúpiť k niekoľkým zmenám od obvyklého fungovania podujatia.

Vstupenky budú dostupné iba v predpredaji, keďže zo zákona je počet návštevníkov limitovaný. 

Usilovne pracujeme aby sme Medokvas aj v týchto podmienkach zorganizovali k maximálnej spokojnosti návštevníkov.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Tešíme sa na vás 🙂