Najstarší nápoj, najnovšie objavy (tlačová správa)

01.01.2010
Unikátna štúdia o medovine a jej zdraviu prospešných zložkách

Medovina obsahuje biologicky cenné látky, ktoré môžu mať zdraviu prospešné účinky. Medzi jednu z prvých prác na túto tému vo svete patrí i najnovšie zistenie slovenských vedcov zo Slovenskej technickej univerzity.

Výsledky najnovšej štúdie realizovanej v spolupráci Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia, Oddelenia výživy a hodnotenia potravín na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a firmy Včelco s.r.o., preukázali prítomnosť fenolových látok a flavonoidov v medovine Včelovine a Prešporskej medovine, pričom bola dokázaná i antioxidačná aktivita týchto medovín. 
„Stanovené množstvo fenolových látok nachádzajúcich sa vo vzorkách medovín firmy Včelco s.r.o., je porovnateľné s hladinami v bielych vínach a dvoj- až trojnásobne vyššie ako je priemerný obsah v pive. Flavonoidy i fenolové látky sú prírodné bioaktívne zlúčeniny a vykazujú viaceré biologické účinky, najmä antioxidačné, antimikrobiálne, protizápalové, kardioprotektívne či protirakovinové.“ 
Ďalej z výsledkov štúdie vyplýva antimikrobiálny účinok týchto medovín: „U vzoriek bol zistený inhibičný účinok na tri testované patogény (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) a na jeden potravinový kontaminant (Bacillus subtilis).“ 
Súčasťou štúdie bola i rozsiahla rešerš medzinárodných databáz vedeckej literatúry a patentových zdrojov. Na základe týchto aktivít možno jednoznačne povedať, že ide o pioniersku činnosť v tejto oblasti. Preukázanie zdraviu prospešných vlastností medoviny je jedna z prvých prác tohto druhu vo svetovom meradle. 
„Vo výskume zdraviu prospešných zložiek medoviny sme na samom začiatku, hoci je to azda najstarší alkoholický nápoj. Teší nás, že práve Slovensko udáva tón nielen v kvalite medoviny, ale aj v jej skúmaní. Napriek týmto významným výsledkom, väčšia časť práce je ešte pred nami.“ hovorí Ing.Radoslav Opalek z firmy Včelco. „Aj vďaka spolupráci so špičkovými slovenskými odborníkmi má firma Včelco záujem i do budúcnosti upevňovať pozíciu najvyššej kvality v oblasti medoviny, a tiež slovenského medovinárstva ako svetovej jednotky.“

Firma Včelco s.r.o., s výrobnou prevádzkou v Smoleniciach, sa špecializuje na výrobu medoviny. Medoviny firmy boli viacnásobne ocenené na prestížnych zahraničných medzinárodných súťažiach - Strieborná medaila z International Mead Competition (Denver, USA), Zlatá Salima (Brno, ČR), Zlatý Klas (České Budějovice,ČR), Bronzová medaila (Indianapolis, USA), 2 x zlatá a 1x strieborná medaila Apimondia (Montpellier, Francúzsko).

Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia je súčasťou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá patrí medzi najprestížnejšie slovenské univerzity. Ústav zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach ako napr: biológia, biochémia, mikrobiológia, chémia a analýza potravín, zdravotné, toxikologické a senzorické hodnotenie potravín, ľudská výživa, výroba potravín, kvalita, bezpečnosť a funkčnosť potravín, správna hygienická prax, zvyšovanie výživovej a senzorickej hodnoty potravín.
© Včelco, 18.1.2010
 
naspäť na prehľad noviniek